طول مطالعه: 4 دقیقه

توصیه دولت آلمان به مردم برای تهیه لباس گرم و هیزم برای غافلگیر نشدن در خاموشیهای طولانیمدت و افزایش سرسامآور قیمت سوخت، تنها یکقلم از هزینههای سرسامآوری است که غرب برای حفظ زلنسکی در قدرت پرداخت کرده است و در کنار سرازیر شدن میلیونها پناهجوی اوکراینی به اروپا، حالا باید صعوبت زمستان سرد و هزینههای سنگین سوخت را به خاطر دن کیشوت اوکراین تحمل کنند. زلنسکی که تا همین چند ماه پیش نقش دن کیشوت را برای اروپا و آمریکا بازی میکرد، از شفافسازی و ارائه توضیحات قانعکننده در زمینه استعفای رئیس سرویس امنیت اوکراین و دادستان کل این کشور طفره رفت و باعث ایجاد موجی از نگرانی در میان رسانههای غربی شد.

علت تورم جهانی
گزارشهای معتبری درباره نرسیدن تمام و کمال تسلیحات نظامی آمریکا به اوکراین وجود دارد که نخستین اتهام متوجه زلنسکی است. در همین راستا، وقتی از جان کربی، هماهنگکننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره برکناریهای مشکوک در اوکراین سؤال شد، وی از ارائه پاسخ مستقیم خودداری کرد و حاضر نشد موضعی علیه زلنسکی اتخاذ کند. مردم اروپا و آمریکا بهتدریج به این نتیجه منطقی نزدیک شدهاند که دمیدن مقام هایشان در آتش درگیری در اوکراین نهتنها منفعت مستقیم و حیاتی برای آنها ندارد، بلکه منابع مالی غرب را نیز هدر داده و فاکتورهای سرسامآور روی دست آنها گذاشته است.

به عبارت گویاتر، در میانه افزایش تورم و رکود اقتصادی که به اعتراف نهادهای دولت فدرال در 40 سال گذشته بیسابقه بوده، از جیب مردم آمریکا برای رئیسجمهوری غیرپاسخگو و فاسد میلیاردها دلار هزینه میشود تا در جنگی که آمریکا هیچ منفعت فوری و حیاتی از آن نمیبرد، بیهوده سهیم باشد. این در حالی است که زلنسکی با وجود جانبداری همهجانبه اروپا و آمریکا از وی، هنوز به این میزان از حمایت راضی نیست و با هوچی گری غرب را مجبور میکند تا بیشتر در باتلاق جنگی از پیش باخته فرو رود.

با توجه به نکات گفته شده پیرامون زمان اعلام نتیجه قرعه کشی خودرو و آشنایی با شیوه ارائه محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه، حال می دانیم که هر دو فرآیند ثبت نام و مشاهده نتایج قرعه کشی خودرو به صورت مشترک در سامانه یکپارچه خودرو انجام خواهد شد. باید کمی صبر کرد تا اختلال سامانه برطرف شده و مجدد برای مشاهده نتیجه قرعه کشی خودرو تلاش کنید. بعد از ورود به سایت سامانه مشترک به وسط صفحه مراجعه کرده و روی گزینه نتایج قرعه کشی کلیک کنید.

دلار به تومان
با وجود این، هنوز هیچ نهاد رسمی اروپایی یا آمریکایی حاضر نشده است درباره مفاسد گوناگون برآمده از پشتیبانی بیچونوچرا از کییف سخنی به میان آورد، چه رسد به رسیدگی و استنطاق. گزارشها درباره کشتار اوکراینیهایی که حاضر به همکاری با نئونازیها نبودند نیز باعث شد تا تتمه اعتماد غرب به نیروهای نظامی اوکراین کاملاً مخدوش شود. تازهترین مورد درباره راکتاندازهای پیشرفته «هیمارس» بود که از قرار معلوم 20 سامانه برای زلنسکی فاکتور، اما درنهایت 16 سامانه (6 سامانه اواخر سال جاری میلادی و ۱۰ سامانه دیگر سال آینده) تحویل اوکراینیها شد.

اپل واچ نسل
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ درحالیکه روزنامه نیویورکتایمز ماه گذشته میلادی از عمیقتر شدن گسل بیاعتمادی میان کییف و واشنگتن خبر داده بود، کاخ سفید در گام دیگری درصدد است از حجم تسلیحات ارسال شده به اوکراین بکاهد. قبلا متقاضیان خرید خودرو برای ثبت نام و شرکت در قرعه کشی خودروسازان و مشاهده نتایج به سایت همان شرکت مراجعه میکردند اما با توجه به دستور ریاست جمهوری و وزارت صمت از تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1401 تمامی شرکت های خودروسازی ملزم به ارائه محصولات خود در سامانه یکپارچه شدند.

دلیل اهمیت این موضوع زمان محدود واریز وجه خودرو در صورت برنده شدن در قرعه کشی است و چه بسا در این بین به تعطیلات نیز برخورد کرده و کار برای تامین نقدینگی مورد نیاز سخت خواهد شد. با توجه به تغییر شیوه قرعه کشی خودرو و بالتبع تغییر شیوه مشاهده نتایج قرعه کشی که از اواخر اردیبهشت سال جاری انجام شد، دانستن زمان دقیق اعلام نتایج قرعه کشی خودرو حائز اهمیت است.

جام جهانی ۲۰۲۲ آنچه از فحوای گزارش این رسانه آمریکایی برمیآید، این است به نظر میرسد الیگارشها و بازیگران سیاسی اوکراین خود را محق میدانند تسلیحات را در اختیار بگیرند، بازار سیاه انواع سلاحها را ایجاد کنند و اگر ارتش این کشور به آنها نیاز داشت، حق دلالی بگیرند. گویی پس از سرمایهگذاریهای سنگین در اوکراین، احساس میکنند رکب خوردهاند. علاوه بر این، زلنسکی را باید استاد تمام مظلومنمایی توصیف کرد که همزمان با تار و مار شدن نیروهایش در جبهههای مختلف و آتش باری سنگین روسیه، فرصت عکس گرفتن برای مجله مُد «ووگ» را از دست نمیدهد.

راه خروج واشنگتن و بروکسل از این مارپیچ دو سرباخت، واقعگرایی و پذیرش این حقیقت است که جنگ اوکراین، جنگ آنها نیست و زلنسکی غرب را گامبهگام به سمت شکست بزرگ در برابر روسیه سوق خواهد داد. علاوه بر این، مقرر شده بود تعدادی جنگنده اف - 16 به ارتش اوکراین واگذار شود؛ اما خبری از تحویل اسکادرانهای پنتاگون به کییف نیست و شواهد و قرائن تأکیدی بر دلایل افشاگریهای رسانههای غربی علیه دولت زلنسکی است. در نمایش کشتار شهر «بوچا»، ارتش و هنگ آزوف مدعی بودند ارتش روسیه علیه غیرنظامیان مرتکب جنایت جنگی شده و این در حالی بود که اندکی بعد از این تبلیغات سیاسی-رسانه ای، تصاویری از زنده شدن اجساد جعلی در کنار جادههای شهر بوچا منتشر شد.  ​​ ​ .

نکته اینجاست حاتمبخشی مالیاتدهندگان آمریکایی به یکی از چهرههای بسیار فاسد سیاسی در جهان، درنهایت بیثمر است و به دست نظامیان این کشور برای جنگ علیه روسیه نمیرسد. موضوع گزارش سازمان عفو بینالملل مبنی بر اینکه نیروهای اوکراینی با مستقر شدن در مناطق غیرنظامی عامدانه جان شهروندان را به خطر میاندازند نیز مزید بر علت شد تا تردیدهایی در زمینه مظلومنماییهای هنگ نئونازیها موسوم به «آزوف» در خاطر اهالی رسانه و سیاست غرب شکل بگیرد. به تعبیر نشریه نیوزویک، برکناری مقام های بلندپایه و تعطیل کردن فعالیت احزاب مخالف، شاید یک کار دمدستی میان «عکاسیهای باشکوه» زلنسکی باشد.

آخرین بروزرسانی در: