طول مطالعه: 5 دقیقه

به گفته اقتصاددانان برنبرگ، سقوط بیشتر یورو به دلیل قدرت دلار است که از اواسط سال 2021 در مقایسه با ارزهای دیگر افزایش بیشتری یافته است. به گفته کارشناسان احتمالا اولین و اصلی ترین دلیل کاهش ارزش یورو، توقف عرضه گاز روسیه به اروپا بوده که باعث افزایش قیمت انرژی شد و کشورهای منطقه یورو را مجبور به محدود کردن فعالیت های صنعتی کرد. از سوی دیگر موسسه بزرگ انرژی روسیه، گازپروم نیز اخیرا اعلام کرده است که تضمینی برای انتقال درست گاز از روسیه به اروپا وجود ندارد و کشورهای اروپایی نگرانند که مسکو به دلیل نقص فنی جزئی تحویل گاز را متوقف و از آن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی استفاده کند.

قرعه کشی خودرو 1401 اتحادیه اروپا تصمیم سیاست پولی خود را روز پنجشنبه 21 جولای اعلام خواهد کرد و احتمالا نرخ بهره را برای اولین بار در 11 سال گذشته افزایش خواهد داد. از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا مانند سایر بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره در تلاش برای مهار تورم و جلوگیری از رکود می باشد که با احتمال چند تکه شدن بازار تفاوت های زیادی در نرخ های استقراضی در سراسر منطقه یورو بوجود خواهد آمد. بانک مرکزی اروپا تاکنون یک سیاست پولی بسیار سست را برای حمایت از اقتصاد حفظ کرده است، در حالی که فدرال رزرو ایالات متحده نرخ ها را افزایش داده و متعهد به مهار تورم شده است.  ​​ ​​.

ولادیمیر پوتین نی نی سایت

همچنین، پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء تحقیقات توسعهای و کاربردی بوده که در راستای آن ابتدا از طریق مرور ادبیات مربوطه در ایران و جهان و تجربیات علمی و اجرایی پژوهشگر، عوامل اصلی مؤثر بر ریسک مؤدی مالیاتی از دیدگاه سازمان مالیاتی و نقش آنها در مدل حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک استخراجشده و نقش و اهمیت هر یک از عوامل در افزایش (کاهش) ریسک و بهبود و ارتقاء مدل انتخاب حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک مؤدیان حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.

براساس اظهارات کارشناسان اقتصادی؛ یورو احتمالا با رفع چند مانع در ماه های آینده بهبود خواهد یافت. طبق گفته جین فولی، متخصص ارز رابوبانک، کاهش بیشتر یورو و رکود به این معنی است که بازار در اروپا چند تکه خواهد شد و احتمال تصمیمات فردی در مقابل روسیه وجود خواهد داشت. متغیر وابسته: : ریسک مؤدی از دیدگاه سازمان امور مالیاتی عبارت است از این که مؤدی، اشتباه با اهمیتی در اظهارنامه مالیاتی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی انجام دهد و سازمان مالیاتی آن را قبول نماید.

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی مخالف صفر و برابر با 737/0-، آماره برابر 49/1- و سطح معناداری برابر 013/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی () کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود دارد.

فرضیه چهارم: زمان سه ماهه رسیدگی به عملکرد ارزشافزوده ارتباط با ریسک حسابرسی مالیاتی در ارزشافزوده دارد. تمامی اطلاعات مورد نیاز از ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد شرکتهای نمونه که با استفاده از نرمافزار تدبیر پرداز گردآوری شده است و از طریق سایت کدال جمعآوری گردید. در فرمول فوق: مالیات ابرازی مالیاتی است که شرکت طی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزشافزوده ابراز میکند. در مرحله پنجم که از تاریخ 1390/7/1 اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبودند و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای 87، 88 و 89 یک میلیارد ریال و بیشتر بود و کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا میرسند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 1390 یا سالهای بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبتنام و اجرای قانون شدند.

کنکور دو مرحله ای
وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتوگو با واحد مرکزی خبر، قانون مالیات بر ارزشافزوده را گامی بلند در راستای عدالت اجتماعی دانست. همزمان با جنگ اوکراین و چالش های ناشی از آن برای اقتصاد اروپا، ارزش یورو در برابر دلار کاهش یافت و برای اولین بار در دو دهه گذشته، ارزش این دو ارز برابر شد. در این میان نورد استریم، خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا دچار نقص فنی جزئی شد.

ولادیمیر پوتین اینستا

یکی از این کارها استانداردسازی فرآیندهاست به گونهای که این فرآیندها باید برای همه اعم از مؤدی و مالیاتبگیر یکسان باشد. در این تحقیق بر اساس روند میانگین ده ساله هر شرکت در صورتی که روند دوره مورد رسیدگی بیش از روند میانگین ده سال قبل باشد پر ریسک و عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را به خود اختصاص میدهد. البته تطبیق مقطعی معاملات مالیات بر ارزشافزوده تنها وقتی که سازمان مالیاتی به طور کافی اطلاعات پیچیده را در اختیار داشته باشد با استفاده از فناوری اطلاعات امکانپذیر میباشد.

واردات خودرو دست دوم براساس اظهارات کارشناسان، که اگر نورد استریم فعال نشود، یورو سقوط بیشتری خواهد کرد و زمینه رکود اقتصادی عظیمی را فراهم خواهد نمود. اگر سیستم تعیین هویت مالیاتدهندگان در مکان باشد و به واردکنندگان دستور داده شده باشد شماره شناسایی برای خودشان تهیه میکنند. در نهایت با توجه به شرایط آن زمان، به دولت مسترد گردید. بدین علت در سالهای اخیر سیاستگذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روشهایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسبوکار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد.

ارائه اظهارنامه مالیاتی: مودیانی که به وظیفه قانونی خود برای پرداخت مالیات اقدام مینمایند در مرحله اول بعد از ثبتنام در طرح میبایست اظهارنامه عملکرد خود را به اداره مالیات بر ارزشافزوده ارائه نمایند. واحد پول اروپا، یورو در روز پنجشنبه 14 جولای به 0.9952 دلار سقوط کرد، سطحی که از پایان سال 2002 مشاهده نشده است. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.

آخرین بروزرسانی در: