طول مطالعه: 5 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)

که در آن، تعداد ارتکاب جرم در دوران قبل از کرونا و تعداد ارتکاب بعد از کرونا است. آمار ارائه شده توسط دادستان چین، نشان از این دارد که نرخ جرم نزاع خیابانی در این کشور نیز کاهش چشمگیری داشته است102؛ اما یافته های پژوهش اشبی در ۱۶ شهر ایالات متحده آمریکا نتیجه متفاوتی را نشان می دهد. سرقت اتومبیل، در آستین38 و لس آنجلس، در هفته های اول پس از شروع هشتک در خانه بمانید به طور قابل توجهی افزایش یافت، درحالی که در شهرهای دیگر مانند شیکاگو، توسان، سانفرانسیسکو و چند شهر دیگر کاهش یافت.

رونمایی آیفون Se 2022
ازاین رو است که برخی شهرستان ها در دوره شیوع کرونا و به علت حاکم شدن شرایط بد اقتصادی، شاهد رشد مثبت در جرم کیف زنی با درصد بالا بوده اند. لذا پایین آمدن نرخ برخی از جرایم لزوماً دارای ارتباط مثبت با برخی ازنظریه های جرم شناسی همچون نظریه شیوه و سبک زندگی و یا فعالیت های روزمره فلسون و کوهن نبوده و ممکن است به دلیل کاهش گزارش جرم توسط بزه دیدگان و یا کاهش توانایی پاسخگویی ادارات پلیس به علت دورکاری در هنگام اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی باشد.

خودرو ملی لبنان
به گونه ای که شهرستان ملارد با ۶۰٪- رشد منفی، بالاترین کاهش و ورامین با ۲۳٪- رشد منفی، پایین ترین کاهش را در نرخ این جرم دارند. این نتیجه هم خلاف فرضیه ابتدایی پژوهش حاضر و هم مخالف با نتایج یافته های اکثر پژوهش هایی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. در حقیقت، با تغییر ساختار فرصت برای جرم، شیوع جرم نیز تغییر می کند. علاوه براین، با کاهش روابط فراد درنتیجه طرح فاصله گذاری اجتماعی، امکان تبانی بین افراد برای نقشه کشیدن و اجرای طرح های مختلف کلاهبرداری به صورت شبکه ای کمتر شده است و همین امر سبب شده تا جرم کلاهبرداری شبکه ای نیز در دوره پس از شیوع کرونا، رشد منفی آن هم با درصد بسیار بالایی (۹۴٪) داشته باشد.

خرید گیم تایم 73. علت انتخاب داده های مربوط به تیر ۹۸ تا بهمن ۹۸ برای دوره قبل از کرونا، آن است که داده های مربوط به دوره کرونا برای مدت ۸ ماه بود. درمقابل، درخصوص اعتیاد به مواد مخدر، آنچه از داده های مربوط به کل استان تهران استنباط شد این بود که در دوره شیوع کرونا، اعتیاد به مواد مخدر تنها جرمی است که برخلاف جرایم دیگر که در اینجا بررسیشده، رشد مثبت داشته است؛ اما هنگامی که همین جرم به تفکیک شهرستان های استان تهران موردِبررسی قرار گرفت، نتیجه ای دیگر حاصل شد.

خرید گیم تایم Wow

این شاخص می تواند مثبت و یا منفی باشد. بدیـن وسـیله از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بابت همکاری در تهیه و نگارش این پژوهش سپاسگزاری می شود. در تاریخ ۱۵ آوریل سال ۲۰۲۰، دادستان عالی چین آمار جرایم مربوط به سه ماهه اول پس از شیوع بیماری کووید ۱۹ را در قالب گزارشی منتشر کرد. این پژوهش فرصتی ایجاد می کند تا با هدف تعیین اینکه آیا تغییر در ساختار فرصت ها روند جرم را تغییر داده یا خیر و همچنین بهبود بخشیدن برنامه ریزی برای پیشگیری از افزایش برخی جرایم در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹، اثرات مقدماتی شیوع این بیماری و سیاست های فاصله گذاری اجتماعی در روند برخی از جرایم در یکی از استان های بزرگ ایران، یعنی استان تهران بررسی شود.

خرید گیم تایم 30 روزه
نظریه انسجام اجتماعی یا نظریه های نوع دوستی پیش بینی می کند که در طی یک رویداد استثنایی میزان جرم کاهش می یابد یا پایدار می ماند.6 این بحث تا حد زیادی در هنگام تحقیقات مربوط به بلایای طبیعی مطرح شده است که در آن طرفداران7 این نظریه استدلال می کنند که در شرایط اضطراری، افراد بیشتر به یکدیگر کمک می کنند و نوع دوستانه عمل می کنند.8 این کمک می تواند در مقام دگریاری و کمک به دیگران برای رفع نیازشان و یا همیاری و تلاش متقابل برای رفع نیاز همدیگر باشد.9 برهمین اساس، کورانتلی10 (۲۰۰۷) استدلال می کند که افزایش جرایم فرصت طلبانه، مانند سرقت، پس از یک فاجعه نادر است.

تفاوت در این است که در جرم جیب بری فرد بزهکار باید کاملاً به بزه دیده نزدیک شود تا بتواند دست خود را داخل جیب بزه دیده نماید و فعل جیب بری را انجام دهد. فرضیه مطرح در پژوهش نیز این بود که نرخ این جرم افزایش یابد؛ زیرا پس از شیوع بیماری کووید ۱۹، برای مدتی در جامعه شایع شده بود که معتادین دچار بیماری کووید ۱۹ نمی شوند و یا امکان مبتلا شدن معتادین به این بیماری نسبت به افراد سالم کمتر است.

علاوه براین، با حضور بیشتر در منزل و جمع شدن امکان سایر سرگرمی ها و تفریحات برای افراد، این احتمال بود که افراد برای پر کردن اوقات خود گرایش بیشتری نسبت به گذشته به مصرف مواد مخدر پیدا کنند. علت این کاهش را همانند جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی باید در متغیر دستور بهداشتی ممنوعیت حضور افراد در اجتماع و لزوم حضور حداقلی جستجو کرد؛ زیرا با کاهش حضور افراد در اجتماع زمینه و شرایط مادی برای ارتکاب جرم نزاع کاهش پیدا خواهد کرد.

بدین ترتیب، در کیف زنی برخلاف جیب بری به علت عدم نیاز به نزدیک شدن بیش از حد به بزه دیده، هدف مناسب برای کیف زنی در دوره شیوع کرونا خیلی محدود نمی شود. مطابق نمودار فوق، جرم ضرب و جرح عمدی نیز همانند سرقت تعزیری پس از اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و کاهش حضور افراد در اجتماع، کاهش یافته است. این نتیجه موافق پژوهش آماری کمپادلی و دیگران در شهر لس آنجلس است.95 پژوهش مذکور کاهش عمده در جرم ضرب وجرح عمدی در دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ را نشان می دهد.

عباس رضایی: نظارت بر داده ها. به نظر می رسد علت اصلی این امر را باید در رقم سیاه این جرم جستجو کرد. در حقیقت، میزان ارتکاب جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی به علت دستور بهداشتی ممنوعیت حضور افراد در اجتماع و لزوم حضور حداقلی، کاهش یافته است. نتایج برخی سرقت ها موافق با نتیجه پژوهش حاضر و برخی مخالف است. عباس رضایی: نظارت بر داده ها. لذا، مطالعات آینده باید این رابطه را در سراسر استان های کشور و همچنین در مناطق حومه و روستا نیز تجزیه و تحلیل کند.

جام جهانی کشتی 2022
᠎​​​​.

آخرین بروزرسانی در: