آخرین مطالب

لحن مکالمه تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی استان تهران) (5) کارت پرداخت

طول مطالعه: 5 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران) که در آن، تعداد ارتکاب جرم در دوران قبل از کرونا و تعداد ارتکاب بعد...

نکات بیشتر طبقهبندیjel q38 دیگر

طول مطالعه: 5 دقیقه

اتریوم کلاسیک از میانگینهای متحرک خود عبور کرد و پس از شکستن الگوی نزولی ، با افزایش قیمت بیشتری مواجه شد. اتریوم کلاسیک پس از ماهها حضور در تاریکی و وحشت، ...